Retourneren/Annuleren

De kosten van de retournering zijn ten allen tijde voor rekening van de koper.
De geretourneerde artikelen kunnen worden opgestuurd naar het volgend adres:

Trendy Goodies
Spoetnik 24
9602 ZR Hoogezand

De koper is voorts verplicht Trendy Goodies te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. Trendy Goodies behoudt zich in die gevallen alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

De koper dient zelf bij aankomst van de bestelling deze te controleren op juistheid, schade en onvolkomenheden. Mocht er onverhoopt toch iets niet juist zijn dient de koper dit direct kenbaar te maken via info@carino-sieraden.nl.

Indien je een artikel wilt ruilen of de bestelling wilt annuleren, kan dit altijd binnen 14 dagen na aflevering van je bestelling. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag, na aflevering van je bestelling. Zodra je het artikel naar ons terugstuurt zijn de verzendkosten voor je eigen rekening. Wanneer je de bestelling wilt annuleren zal het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending van de bestelling door ons binnen 14 dagen teruggestort worden. Deze termijn start op het moment dat je de bestelling terugstuurt.

Gepersonaliseerde producten, dus producten die speciaal voor u zijn vervaardigd met specifieke details als namen, data ed, kunnen niet worden geretourneerd!

Voordat Trendy Goodies overgaat tot maken van een persoonlijk cadeau, zullen wij u eerst een proef afbeelding toe sturen. Na akkoord gaan wij over te maken van het product en bent u verplicht het product af te nemen.